GenSets MG Serie av växelströmsgeneratorer från 1 kVA för manuell eller automatisk start. Ett brett utbud av modeller är tillgängliga för kundanpassade tillämpningar.

Genom sin egna konstruktion och produktionsanläggning erbjuder GenSet ett omfattande utbud av generatoraggregat från 1kVA upp till 2000 kVA med:

• val av motorer från internationellt kända tillverkare.
• olika dämpningar: från ljuddämpade upp till super tystas modeller som uppfyller eller överträffar de senaste reglerna   för EG buller.
• specialdesignade generatorer för speciella tillämpningar som kräver en jämn vågform och en låg harmonisk distorsion.

På GenSet bygger vi mer av vår komponenter "inhouse" än de flesta av våra konkurrenter.
Detta gör att vi kan erbjuda de exakta, och ibland komplexa, specifikationer som krävs.

Till exempel, för att leverera reservkraft för bankdriftcentraler, krävs följande:

• en extremt låg ljudnivå.
• Omedelbart återställande av strömmen i händelse av strömavbrott.
• eleffekt med en mycket jämn vågform (behövs för perfekt fungerande datorer, larmsystem och annan elektronisk         utrustning).

Förutom att erbjuda olika alternativ har GenSet alltid ägnat särskild uppmärksamhet åt alla säkerhetsfrågor som är relaterade till sitt produktsortiment.

Alla GenSet maskiner uppfyller de relevanta EG-bestämmelser för användarens säkerhet och avgasrening.