Processen

Silbertool Rullprocess

När man arbetar med mekaniska komponenter är det bara en fråga om tid tills du kämpar med en skadad gänga. I många fall måste hela komponenten bytas ut på grund av en skadad gänga.

Använd Silbertool® för att reparera alla yttre gängor!

Att behålla gängans ursprungliga geometri är grundläggande för säkerheten hos den mekaniska komponenten. Skärteknologierna har höga risker, eftersom de försvagar gängan.

Silbertool® tar inte bort material.

Silbertool®-rullnings process är en enkel och säker procedur.

Silbertool gängreparationsverktyg kan rulla alla gängor tillbaka i sin ursprungliga geometri.
Silbertool används manuellt. Ingen extern strömförsörjning krävs.

1. De nödvändiga rullarna monteras i verktyget som sedan monteras bredvid de skadade gängorna.

2. Verktyget spänns sedan fast med insexnyckeln som finns i verktygssatsen. Därefter roteras verktyget runt arbetsstycket för hand och därigenom omformas gängan helt.

Materialtest Institutet Hanover (MPA) har bekräftat genom test att en gänga reparerad med Silbertool® har en högre hållfastighet än en ny gänga.

Byt inte ut. Reparera!!