Lyom Oljerening

Lyom Oljerening

Spara mycket pengar och gör samtidigt en stor miljöinsats!
Ren olja är avgörande för hydraulsystemets driftsäkerhet och livslängd.
70 – 80 % av alla komponenthaverier och stillestånd förorsakas av förorenad olja, som nöter hål på slangar, sliter på packningar, sätter igen ventiler och orsakar dyrbara pumphaverier.
Vårt By-passfilter håller oljan kontinuerligt ren från fasta föroreningar och vatten under pågående drift, utan att påverka det totala flödet eller någonting annat i originalsystemet.
Så länge oljan hålls ren behöver den inte heller bytas.