Bandsåg för industri
Slider

New Line Minireningsverk

NEW LINE Minireningsverk är robusta biologisk / kemiska anläggningar för
rening av slamavskilt avloppsvatten enligt EN 12566-6.
Genom den beprövade och effektiva metoden
fastfilmsteknik, dvs. en dränkt biobädd i den
biologiska zonen.

KONTINUERLIG SLAMCIRKULATION mellan reningsverk och slamavskiljare ger en större total biomassa. Därigenom ökar effektiviteten och den biologiska stabiliteten, även vid längre bortavaro.

SERVICEAVTAL
Genom regelbunden service garanteras funktionen.

LARM.
Ljud- och ljussignaler varnar om något fel uppstår.

BEPRÖVAD TEKNIK.
NEW-LINE Minirenigsverk har mer än 20 års erfarenhet av avloppsrening.

FRAMTIDSSÄKERT.
100 % trygghet för dig och kommande generationer.

Visar alla 4 resultat