Bandsåg för industri
Slider

Oljelänsor för hav, sjöar och vattendrag

OLJELÄNSA FÖR HÖG SORPTION AV PETROLEUMBASERADE VÄTSKOR.
Används för sjöar, vattendrag eller hav både vid olyckstillfälle och när vattendrag skall renas löpande från föroreningar.
Ligger och suger hela tiden!

1 produkt