Brunnsfilter 300 / 400 / 500 mm

Beskrivning

Brunnsfilter 300 / 400 / 500 mm

Föroreningar som rinner ned i dagvattenbrunnarna vållar stora miljöproblem! Oljespill från trafik, luftföroreningar når snabbt grundvattnet och förorenar de biologiska systemen. Brunnsfiltret är ett universal filter som tar upp de flesta typer av föroreningar såsom olja, kemikalier, tungmetaller mm

Brunnsfiltret är kvalitets testat av bland annat Dansk Teknologisk institut i Köpenhamn efter följande parametrar:
Filtrets uppsamlingskapacitet.
Filtreringsförmåga.
Vattenflöde vid mättat filter.
Att externa faktorer inte påverkar filtrets funktion.

Konklusionen är att filtret är mycket effektivt även för små mängder utsläpp exempelvis för vägvatten som innehåller ca 0,5 – 1,0 mg olja/L.

Art.Nr. Benämning Brunnsdiameter mm Filterdiameter mm Uppsugningsförmåga L Antal frp/kart
1600010 Brunnsfilter för 300 mm Brunnar 300 280 1,45 25
1600012 Brunnsfilter för 400 mm Brunnar 400 380 2 15
1600014 Brunnsfilter för 500 mm Brunnar 500 480 2,3 10

 

med pris
utan pris