Värmekanoner

Industriella värmare från Italienska BM2.